Provtryckning

Täthetsprovning med luft eller vatten. Protokoll skrivs efter varje provning.

Provtryckning utförs enligt VAV P91, VAV P78 och VAV P79.

Håltagning

Vi utför håltagningbrunn eller ledning där ledningar ska anslutas.

Vi har borrar för hål från 50 upp till 650mm, sömborrning vid större hål, samt sågning i golv och vägg.

Reparation av brunnar

Reparation av brunnar.

Webprotokoll

Provtryckningsprotokollen skrivs och lagras i vår protokolldatabas.

Alla våra kunder kan med sin egna inloggning logga in och komma åt sina protokoll i Webprotokoll.

Inloggning skapas efter utförd provning. Har ni redan en inloggning så kommer ni åt nya protokoll med den.

Öppna Webprotokoll

Övriga tjänster

Övriga tjänster vi erbjuder:
  • Filming
  • Spolning
  • Läcksökning
  • Slangmätning

Vi har kunskap att utföra väldigt mycket inom VA-sektorn men fokuserar främst på provningen.

Har du ett uppdrag som spänner utanför dessa tjänster så går det bra att ringa för en konsultation.